Castelldefels


Redistribució de totes les peces de mobiliari adaptant-les a la vivenda actual segons noves necessitas familiars i canviant radicalment el color de parets en referència a la casa anterior.

Any d'intervenció: 2015


Estat original