Forn del Cel

Disseny de la nova imatge corporativa de les fleques Forn del Cel. Es van redistribuir els interiors en varis locals de Barcelona adaptant la nova imatge corporativa.

A la zona pública es varen triar tons relacionats amb el nom de l'empresa i en canvi, a la zona privada, es va aplicar tons foscos per contrastar ressaltant el producte base de venda.

Entença

Gran Via

Villarroel