Mallorca


Canvi de l'aspecte general de la vivenda mitjançant el tractament de parets, aprofitant alguns elements de l'anterior casa del propietari i complementant-los amb d'altres.

Any de intervenció: 2014


Estat original